Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2014

trujace-kwiaty
(…) dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy «Oooo!».
— Jack Kerouac
Reposted fromcollarbones collarbones viazamulasz zamulasz

August 11 2014

5097 e98e 390

lovequotesrus:

Rudolf Bonvie - From ‘Dialog’, 1977

Everything you love is here

Reposted fromciarka ciarka viadodupizm dodupizm
trujace-kwiaty
 Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.  Wierz w swojego scenarzystę.  Uspokój się. 
— J.Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
trujace-kwiaty
4803 63bf 390
I know that You hear the music.
trujace-kwiaty

nadal zastanawiam się dlaczego
nasze piosenki straciły cały swój urok
i czy może to jednak była wyłącznie
twoja zasługa

i niestety nadal są dni
które nie dają mi żyć
bez twojej obecności 
na końcu
języka

pamięć o tobie nie ma szans uschnąć

jednak świadomość tego że
już ani trochę o sobie nie myślimy
mogłaby zdjąć mi nóż z krtani

wstyd się przyznać
że w dalszym ciągu 
moje wszystko
podlega twojej obojętności

zresztą

sam najlepiej wiesz
że już nigdy nikt
jak kiedyś my razem

— Maria Goniewicz "Komu zniknął Michał, czyli odpowiedź w pytaniu"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacentymetry centymetry
trujace-kwiaty
1683 4f36 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viacentymetry centymetry
trujace-kwiaty
1128 586d 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viacentymetry centymetry
trujace-kwiaty

nadal zastanawiam się dlaczego
nasze piosenki straciły cały swój urok
i czy może to jednak była wyłącznie
twoja zasługa

i niestety nadal są dni
które nie dają mi żyć
bez twojej obecności 
na końcu
języka

pamięć o tobie nie ma szans uschnąć

jednak świadomość tego że
już ani trochę o sobie nie myślimy
mogłaby zdjąć mi nóż z krtani

wstyd się przyznać
że w dalszym ciągu 
moje wszystko
podlega twojej obojętności

zresztą

sam najlepiej wiesz
że już nigdy nikt
jak kiedyś my razem

— Maria Goniewicz "Komu zniknął Michał, czyli odpowiedź w pytaniu"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacentymetry centymetry
trujace-kwiaty
1683 4f36 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viacentymetry centymetry
trujace-kwiaty
1128 586d 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viacentymetry centymetry
3393 950a 390
0628 f740 390
Reposted fromtwice twice viadodupizm dodupizm
trujace-kwiaty
Ucałuj ode mnie wnętrze dłoni i przyłóż ją sobie do serca.
— Aleksander, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viadodupizm dodupizm
trujace-kwiaty
3961 a254 390
Reposted frommisza misza viadodupizm dodupizm
trujace-kwiaty
Chciałabym być Twoim domem, zapachem kawy, szklanką na stole.
[...]
Chciałabym być Twoją podróżą, tam gdzie nie trzeba mówić za dużo.
— Marysia Sadowska "Wracaj"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadodupizm dodupizm
trujace-kwiaty
gdybym mógł sprawić, żeby została we mnie iskra życia, tchnąłbym ją w was, poturbowani martwi skurwiele. a potem zasnął na zawsze.
— charles bukowski
Reposted fromfonar fonar viaMatijaszek Matijaszek
trujace-kwiaty
5014 20e7 390
Reposted fromillumination illumination viaMatijaszek Matijaszek
trujace-kwiaty
5005 e689 390
Reposted frommpchck mpchck viaMatijaszek Matijaszek
trujace-kwiaty
4803 63bf 390
I know that You hear the music.

August 09 2014

trujace-kwiaty
4576 7add 390
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viabloodstain bloodstain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl